CV Jozef Zapotoka

2019 Dry needling Malmö

www.ortmedrehab.com


2019 Positional Release Terapi PRT

OrtMedRehab Malmö

www.ortmedrehab.com


2017 Dormetod

Jogi Karpinski, Malmö www.dornmethod.se


2016/2017 RAK Relationell Affektfokuserad Kroppsterapi 

Leg.psykoterapeut, leg.sjukgymnast  Annelie Nilsson, Stockholm www.kroppsvisdom.se


2012-2013 Grundutbildning i Klinisk hypnos del 1 och 2

Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH


2009-2012 Symboldramautbildning uppsats

Handledning; S:t Lukasstiftelsen i Lund

Medlem i Symboldramaföreningen, www.symboldrama.se


2007 Sömn och akupunktur, Kajsa Landgren, Helsingborg.

Sömnens betydelse för hälsan/sömnstörningar.

Öronakupunktur enligt TUB-modellen. ( Terapi vid Utsättande av Beroendeframkallande läkemedel).


2007 Mittuniversitet – Institutionen för hälsovetenskap Campus Örnsköldsvik

Medicinsk vetenskap 

Stressfysiologi 15 hp


2005-2006 Uppsala universitet – Medicinsk vetenskap

Fysiologi - Medicinsk introduktion 30 hp


2002-2005 Grundläggande psykoterapiutbildning (Steg 1)

med psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning vid Institutet för Psykoterapi och Socialt arbete (IPS) i Västerås.

Handledare: Leg. psykoterapeut Annika Johansson - Björk.

Examination – Varför somatiserar människan sin psykiska ohälsa?– Litteraturstudie


2003 NADA - utbildning, Kajsa Landgren, Helsingborg

Öronakupunktur -utbildning, Kajsa Landgren, Helsingborg


2002 Depression, orsak samt behandling med akupunktur, örtmedicin och Qi - Gong,

Nei Jing Akademien, Miguel Rodriguez


1998-2001 TCM-utbildning (Traditionell Kinesisk Medicin), vid Nei Jing Akademin, Enköping.

Praktik i Sverige och på Seamen´s Hospital, Shanghai, Kina

Examination – Utbränd eller bara slutkörd– Litteraturstudie www.neijingakademin.se

Tuina – massageutbildning, vid Nei Jing Akademin, Enköping


1994-1995 Massageterapeut - utbildning, Kroppsterapiskolan i Linköping


1993 Energimassage – utbildning, Svenska Hälsoteamet


1991-1992 Vårdgymnasiet i Helsingborg Undersköterska/mentalskötare


1988 - och pågånde.  Arbetslivserfarenhet inom somatisk och psykiatrisk vård, på Helsingborgs lasarett samt på Hilleröds och för närvarande 70%  nattjänst på Helsingörs sygehus.


Jozef Zapotoka

Dipl. Symboldramaterapeut – Dipl. Akupunktör – Dipl. Massageterapeut

Telefon: 070-607 50 59, E-post: jz@akupunktur-terapi.se

Besöksadress: S:t Clemensgatan 14, 252 34 Helsingborg