Några ord om mig och

hur jag arbetar

Mitt namn är Jozef Zapotoka och jag är född 1959 och bor i Helsingborg sedan 1986 men kommer ursprungligen från Slovakien. Sedan mitten av 90-talet har jag arbetat med massageterapi och kompletterat detta år 2000 med kinesisk akupunktur. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning och sedan 2012 med tillägg av symboldrama/visualiseringspsykoterapi.

Utbildad Dipl. Massageterapeut vid Kroppsterapiskolan i Linköping och Akupunktör vid Nei Jing Akademin i Enköping www.neijing.se       


Psykoterapiutbildning, steg 1, vid IPS i Västerås och Symboldrama vid Svenska Föreningen för Symboldrama www.symboldrama.se


Grundutbildning i Klinisk hypnos vid Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH, i Stockholm som avslutades i februari 2012 www.hypnosforeningen.se


Samtliga utbildningar är svenska.

  • Har erfarenhet av somatisk omvårdnad sedan 1988. 1995 började jag arbeta inom psykiatrin i Helsingborg och sedan 17 år tillbaka arbetar jag deltid i Helsingörs psykiatri (avd för särskilt vårdkrävande patienter)
  • Arbetet på mitt företag är speciellt inriktad på behandling av stress och smärttillstånd med avspänning
  • Arbetar med varje metod för sig eller i kombination

Behandlingsmöjligheter vid stress och smärta – fysisk och psykisk överansträngning och utmattning


Symboldrama/visualiseringspsykoterapi är en psykoterapeutisk metod på psykodynamisk grund kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar och en insikt om den helande kraften i arbetet med inre bilder och scener. Kan utföras med kortare eller längre tids behandling.


Jag arbetar med akupunktur i kombination med visualiseringspsykoterapi. Våra känslor ger sig ofta till känna genom kroppen, genom förnimmelser från musklerna.  Bortträngda känslor kan medvetandegöras genom arbete på de motoriska och sensoriska nivåerna i kombination med medvetandegörande under avspänning.


Jozef Zapotoka

Dipl. Symboldramaterapeut – Dipl. Akupunktör – Dipl. Massageterapeut

Telefon: 070-607 50 59, E-post: jz@akupunktur-terapi.se

Besöksadress: S:t Clemensgatan 14, 252 34 Helsingborg